Taro kortų reikšmės

Lazdos

  • Santykiai: Aš – jie
  • Sfera: socialinė
  • Stichija: ugnis
  • Klausimas: teisinga – neteisinga
  • Raktinis žodis: ketinimas
  • Veiklos sritis: ideologija

Lazdos – vakarai. Vakarų filosofija yra orientuota į subjekto ir objekto apibrėžimą. Lazdos nėra individualumas, ar asmenybė. Tai visuomenė, didelis žmonių susibūrimas.

 

Žemiau išskirsime svarbiausias Lazdų rūšies sferas.

 

Valdžia

Kad asmuo galėtų turėti valdžią prieš kitus, privalo būti kitoks. Kiekio (pvz.: mokinys – mokytojas) ar kokybės (pvz.: Dievas – žmogus) santykiu.

 

Valdžios formulė – AŠ noriu, o jūs privalote.

 

Lazdos savo vidinį (norą, planą ir kt.) perneša į kitų išorinį (elgesį, veiksmą, padarytą darbą ir kt.). Vidinis – ką aš pilnai kontroliuoju, išorinis – ko aš negaliu pilnai kontroliuoti. Kai tik girdime „AŠ noriu“ formulę turime suprasti, kad tai sakantis asmuo nori kontroliuoti situaciją, būti svarbiausias šioje situacijoje.

Lazda – valdžios simbolis. Ne valdžia, ne valdžios galia, o tik simbolis. Pavyzdžiui, tai mokytojo lazdelė, kurią jis naudoja kaip valdžios simbolį, o ne todėl, kad nori kažką parodyti lentoje. Imperatoriaus skeptras yra lazda, kuri kažkada buvo naudojama vergams mušti, o vėliau pavirto šiuo skeptru. Bet tai valdžios simbolis, tai nėra pati valdžia.

 

Hierarchija

Hierarchija, pasireiškia centro principu – kuo arčiau centro, tuo socialiai reikšmingesnis yra asmuo (pvz.: faraono kirpėjas, gali daugiau turėti įtakos nei ministras). Hierarchija tai „Vištidės principas“: dergti ant tų kurie yra žemiau ir trintis į tuos kurie yra aukščiau. Imperatorius, karalius, lyderis sukuria taisykles, tačiau jų žodis ne visada yra teisingas, bet reikšmingas (pvz.: Hitleris, po karo vykdę jo įsakymus pavaldiniai buvo teisiami).

Kai hierarchija tik formuojasi, stipriausi lipa į viršų (ir tai ne Lazdų rūšies situacija). Kai hierarchija nusistovi, viršuje kažkodėl šiltai įsitaisęs tūno mano tėtis, tokiu pat būdu ir aš tampu viršininku, bet ar man tinka ši pozicija? Lazdų rūšies problema ta, kad nesupranta kokiais kriterijais vertinti įstatymus, normas, viršininkus?

Hierarchija pirmiausia yra pavaldumo reikalas. Hierarchijos esmė yra paklusti sąmoningai – sutinku paklusti, negaliu nepaklusti, esu priverstas paklusti.

 

Įstatymas

Lazdų rūšis rašo įstatymus, kalba apie juos, prižiūri kad jų laikytųsi. Nors ir kvailas įstatymas, bet tai įstatymas, jo reikia laikytis. Lazdos yra labai teisinga rūšis, bet tik iki tol, kol jų teisingumas naudingas jiems patiems. O kai nauda ir teisingumas išsiskiria, tai ir visi su tuo susiję įstatymai kažkur išnyksta.

 

„Įstatymas kaip vežėčios, kur pasuki ten ir važiuoja“

 

Įstatymas – tai bandymas sustyguoti santykius, privesti juos prie kažkokių normų, kad atlikęs kokį nors darbą, žmogus galėtų susiorientuoti:

  • tai teisinga, ar ne;
  • ir jei tai teisinga, tai kokį atlygį už tai gaus, o jei neteisinga, tai kokia bausmė už tai priklauso. Arba kokią bausmę gaus tas, kuris padarė neteisingą, neteisėtą veiką mano atžvilgiu.

Iš pradžių primityvioje visuomenėje galiojo tik vienas dėsnis – akis už akį, dantis už dantį, ir klausimų nebuvo. O tada paaiškėjo, kad „Visi gyvūnai yra lygūs, o kai kurie gyvūnai yra lygesni“. Taip pat paaiškėjo, kad vienų žmonių socialinė reikšmė yra didesnė nei kitų. Ką tai reiškia? Kad vieni žmonės visuomenei tapo svarbesni už kitus. Taip atsirado hierarchija, kurioje vertinama ne asmenybė, o pareigos.

Lazdų rūšiai svarbiau socialinis statusas nei žmogaus gyvybė (pvz.: bauda bus didesnė už pareigūno nei eilinio žmogaus nužudymą). Lazdų rūšis nekalba apie žmones, o kalba apie socialinį statusą.

 

Socialinės normos

Skirtinguose sociumuose skirtingai vertinami tie patys poelgiai (pvz.: nudistų bendruomenėje nuogumas aukštinamas, bažnytinėje – smerkiamas), kad nuspręsti kas pažeidžia normas reikia žinoti kokios tos bendruomenės taisyklės.

 

Teisinga – neteisinga

Teisinga – neteisinga (nemaišykime su gerai – blogai, Lazdų rūšis šiems žodžiams neturi kriterijų), Lazdoms ši tema ypač svarbi, apie tai ji gali svarstyti valandų valandas. Teisinga tik tai, kas atitinka taisykles, bet jei taisyklės keičiasi, atitinkamai keičiasi ir visa kita.

Teisinga – neteisinga apima formalų elgesį (pvz.: žemesnis rangu pareigūnas pirmas sveikinasi su aukštesnį rangą turinčiu pareigūnu, amžius neturi jokios reikšmės). Ritualas, elgesio modelis, taisyklės, kai tik jas pažeidžiate Lazdoms tai katastrofa, ima svarstyti kokių priemonių imtis.

Bet kuris Lazdų rūšies atstovas, jei nepasisveikinote su juo pagal nustatytą ritualą, įsižeis, o Kardas gali to net nepastebėti.

 

Mūsiškiai ir ne mūsiškiai

Padėk saviškiams ir užmušk svetimus. Bendri žmonijos įstatymai – savų negalima: Užmušti, apgauti, apvogti, o svetimus galima. Kaip atskirti savuosius nuo ne savų? Nesavi žmonės nesilaiko mūsų ritualų.

 

Religija ir ideologija

Ar eini į bažnyčią sekmadieniais, atlieki kataliko pareigas? – taip klausia Lazdų rūšis. Taurių rūšies užduodamas klausimas : Ar tiki į Dievą?

Bažnyčia, visų pirma yra ideologinė aplinka, hierarchija. Antra, ritualiniai veiksmai, maldos, pasninkas ir kitos apeigos bei sakramentai. Laikydamiesi tam tikrų ritualų, jūs pabrėžiate savo priklausymą šiai visuomenei ir tampate šios visuomenės nariu.

 

Moralė

Moralė, tai kaip mes pripratome daryti, papuolėme į moralines normas ir jų laikomės.

 

Potencija

Potencija, – pasiruošimas, galimybė veikti. Tai nėra veiksmas, tai tik galimybė. O ar ji bus įgyvendinta priklauso nuo pačio žmogaus.

Parašykite komentarą