Taro kortų reikšmės

5. Šventikas

Pagrindinės Šventikas kortos reikšmės

 1. Socialinis pasirinkimas. Socialinio statuso pokyčiai (karjeros augimas, santuoka).
 2. Bažnyčia.
 3. Mokytojas (socialinis).
 4. Pozicijos: suaugęs, tėvas, vaikas.

Plačiau

Remiantis aiškinamuoju žodynu, Šventikas yra titulas, antikos šventyklose suteikiamas aukščiausiems ezoterinių žinių adeptams (pažodžiui, „tas, kuris aiškina šventas sąvokas“). Šventikas (Žynys, Hierofantas, Vyriausiasis Kunigas) siejamas su visokiomis teisingomis ir šventomis dogmomis, su teise, su socialine hierarchija. Šventikas nors ir būdamas dvasingas žmogus, siekia išplėsti savo galią už religinių aspektų. Šiandieninė Šventiko interpretacija siejama su jo, kaip socialinio mokytojo, vaidmeniu, todėl jis yra ne tik dvasininkas. Šventikas prižiūri švietimą, socialinių normų ir įstatymų įgyvendinimą.

Pagrindinė Šventikas Taro kortos reikšmė asmens socialinės padėties pasikeitimas (ne piniginis). Pavyzdžiui: santuoka, paaukštinimas. Vedybos kaip susirašymas, tiesiog štampas pase. Gyvenimas „susimetus“ be registracijos bažnyčioje ar santuokų rūmuose į šią kortą neįeina. Tai būtinai turi būti įrašyta dokumentuose. Šventiko korta, kaip taisyklė, rodo palankias aplinkybes, karjeros augimą, bendrą situacijos pasikeitimą į gerąją pusę. Taip pat gali rodyti poreikį priimti socialinius sprendimus, pavyzdžiui, pasirinkimas tarp skirtingų profesijų, gydytojo ar rašytojo karjeros. Kad žmogus turės rinktis tarp, skirtingų socialinių sluoksnių ar skirtingų gyvenimo sąlygų. Socialinis pasirinkimas gali būti tiek išorinis, tiek vidinis. O antruoju atveju kalbame apie vidinę žmogaus padėtį, reikšmingą jam esamu momentu. Ši pozicija nėra dogma ir ją galima pakeisti.

Šventiko korta nurodo bažnyčią kaip organizaciją. Kalbama ne apie tai, ar žmogus tiki Dievą, o tik apie vaikščiojimą į mišias, ar jis vykdo visuomenės nustatytas normas ir papročius. Šventiko korta nenurodo jokios konkrečios bažnyčios. Tai gali būti katalikų bažnyčia, mečetė, sinagoga ir net satanistų bažnyčia. Atsakant į klausimą „Kaip pašalinti užkerėjimą?”, – kreiptis į bažnytinę organizaciją, kurią žmogus dėl tam tikrų priežasčių laiko tinkama sau.

Kortoje pavaizduotos trys figūros: suaugęs, tėvas ir vaikas kviečia žmogų sąmoningai pasirinkti savo vidinę poziciją. O sprendžiant pagal figūrų mastelį ir išdėstymą, stumia žmogų link Suaugusiojo pozicijos. Žinoma, Suaugęs žmogus yra didžiausias sąmoningumo ir atsakomybės už savo veiksmus laipsnis. Tačiau šiandieninėje visuomenėje būti suaugusiu reiškia automatiškai tapti asocialiu elementu. Nei visuomenė, nei valstybė nėra suinteresuoti bendrauti su suaugusiais ir atsakingais žmonėmis. Daug lengviau manipuliuoti vaikais, skatinant trokšti įvairių dalykų, ar tėvais kurie pastoviai skolingi, sukaustyti skolos grandinėmis.

Šventiko taro korta nėra tokia galinga ir kieta kaip Imperatoriaus korta. Tačiau skirtingai nei Imperatorius, jis mažiau domisi savo auklėtinių sėkme. Šventikas veikia kaip mokytojas. Vienaip ar kitaip jis pasiūlo, skatina, primeta tam tikras socialinio elgesio normas. Tai viena iš dviejų Taro kortų, kurios tiesiogiai nukreipia į Mokytoją (antra – Atsiskyrėlis). Tačiau Atsiskyrėlis kalba apie žinias, apie tiesioginį mokymosi procesą, o Šventikas daugiausia dėmesio skiria ugdymui, nustatymui, kas teisinga, o kas neteisinga. Akcentas į teisingą ir neteisingą leidžia šią kortą naudoti kaip teisingo atsakymo žymeklį. Kai jau atsakyta į visus klausimus, vyksta patikrinamasis būrimas taro kortomis, kuris atsakytų į klausimą „Ar teisingai perskaityti atsakymai?“. Kortos Atsiskyrėlis, Teisingumas ir Šventikas yra teisingų atsakymų žymekliai. Klaidinga šias kortas būtų suvokti kaip teisingą atsakymą kituose būrimuose.

Šventikas yra pakankamai teigiama korta, kaip sėkmingo rezultato požymis. Jis retai kalba apie bėdas. Jeigu jūs nelaikote jo tiesiogine prasme tarpininku tarp žmogaus ir Dievo, tuomet Šventikas atlieka mūsų sąžinės vaidmenį, Aukštųjų jėgų įgaliotas mus teisti ir atleisti. Taip pat korta primygtinai reikalauja laikytis visų taisyklių, visų šioje visuomenėje priimtų normų.


Psichologinė būklė

Išoriškai – oficialumas. Svarbus aprangos kodas, formalus elgesys. Jūsų emocinė būsena niekam neįdomi, ir jos rodyti niekam nereikia.

Viduje – korta nerodo jokios ypatingos emocinės būsenos. Oficiali būsena gali lengvai pereiti į iškilmingą, pompastišką, reprezentatyvią ir pan.

Korta gali keisti emocines būsenas (vienas iš variantų yra Suaugęs – Tėvas – Vaikas). Išorės su emocine būsena santykis. Pavyzdys: turiu tam tikrą nuotaiką ir dėviu tam tikrus drabužius. Apsirengiu tam tikrus drabužius, kurie turėtų sukelti man tam tikrą nuotaiką. Pvz.: Vakarinė suknelė.

Dažnai pasireiškiantis Šventiko kortos reikšmės atvejis „auklėjimas“.


Santykiai

Atvira – uždara korta.

Šventikas yra atvira korta. Įėjimas nemokamas, išėjimas – euras. Į ją lengva patekti, tačiau korta nereiškia, kad iš jos išeisite.

Šventikas reiškia griežtą hierarchinę sistemą. Įeinate į šią sistemą, užimate savo vietą ir liekate joje amžinai. Tai gali būti įėjimas į sektą, ar sistema – eilinis, seržantas, leitenantas …

Šventikas yra atvira sistema, suinteresuota padidinti savo elementų skaičių.

Santykių intensyvumas.

Šventikas reiškia lygius ir stabilius santykius. Kiekvienas žino savo vietą, kiekvienas atlieka jam skirtus vaidmenis.

Santykių scenarijus: meilė, šeima, artimieji, darbas

Šventiko korta nurodo į formalius, oficialius santykius. Santykiai, išdėstyti aiškia arba paslėpta hierarchija. Atsižvelgiama į tai, su kuo bendraujama, kas turi daugiau socialinių pranašumų. Autoriteto įtvirtinimas prieš partnerį.

Šventikui „geri santykiai“ ir „teisingi santykiai“ tos pačios reikšmės. Jeigu žmonės priklauso tam pačiam socialiniam ir kultūriniam sluoksniui ir laikosi tų pačių žaidimo taisyklių, tai yra tapatu gėriui.


Sveikata

Šventiko taro korta patvirtina, kad pasirinktas gydymas yra teisingas. Korta nurodo į klasikinę mediciną ir ignoruoja netradicinius gydymo metodus. Siūloma pagrįstų apribojimų sistema, be fanatizmo ir be varginančių pasninkų. Šią sistemą pacientas yra pasiruošęs priimti ir įvykdyti. Atskirai Šventiko korta teigia, kad gydymą reikia patikėti profesionalui, o ne gydytis pačiam. Kad grėsmingų simptomų nėra.


Verslas

Stabilumas, valdomumas.

Penktas Taro arkanas reiškia stabilią situaciją. Aukšto lygio kontrolė ir valdymas. Viskam galioja taisyklės, net nekyla minties jų nesilaikyti. Nėra nieko asmeniško, subjektyvaus, tačiau yra aiškiai apibrėžti tarnybiniai santykiai, norminiai elgesio modeliai, instrukcijų supratimo ir naudojimo vienodumas. Valdymas kaip sistemos savybė. Kieta hierarchija yra stabilumo pagrindas.

Pajamų didinimo būdai.

Svarbiausia sąlyga – veiksmai išimtinai teisinėje srityje. Pagal vieną kartą ir visiems laikams nustatytą tvarką, laikantis pavaldumo. Teisinga hierarchija organizacijoje yra raktas į teisingą atsakomybės paskirstymą. Kur yra kieno kompetencijos sritis, kas už ką atsakingas – viskas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta steigimo dokumentuose.

Šventiko kortoje taip pat yra nuoroda apie bažnytinės magijos naudojimą, pavyzdžiui, ritualas pašventinti įvykį, kambarį, susitarimą. Galite net organizuoti įmonę, kuri teiktų tokias paslaugas.

Bendra finansų būklė ir pokyčių tendencijos.

Šventikas – vidutinis turtas. Šiek tiek viršija vidurkį, tačiau ne per daug. Geri solidūs daiktai, be fanatizmo.

Kadangi situacija yra stabili, tendencijos yra stabilios ir teigiamos.

Teigiamas ir neigiamas kortos poveikis pajamoms.

Kalbant apie įtaką pajamoms labai teigiama korta. Tarsi jus laimina nematomos jėgos, angelas išskleidžia virš jūsų sparnus. Vykdykite savo reikalus ramiai, viskas vyks taip, kaip priklauso; ar karjeros ar socialinis augimas, nors ir nespartus, bet beveik garantuotas.

Tačiau nereikėtų pernelyg įsijausti į išorinius ritualus, kad nepakenktų turiniui. Būdamas savo paslaptinga prigimtimi arti lazdų mosties, Šventikas gali pasireikšti kaip Lazdų dama. Vietoje produktyvaus darbo veiklos pagrindu gali tapti veidmainystė ir aparatiniai žaidimai.


Laikas

Greitis: 4/12.

Kaip? – Ramiai, pagal taisykles.

Kada? – Ne labai ilgai.

Neskubant, pagal reglamentą, iškilmingai, laiku. Neištempta, bet ir ne skubiai, artimiausiu laiku. Daugiausiai kelios savaitės.


Raktinės idėjos

 • Socialinės normos ir taisyklės
 • Socialinis pasirinkimas
 • Vidinė padėtis: suaugęs-tėvas-vaikas
 • Santykis su Dievu

Raktiniai žodžiai

 • Auklėjimas
 • Dvasinis mokytojas
 • Tikėjimas
 • Išpažintis
 • Tradicija
 • Moralė

Klausimai kuriuos reikėtų užduoti ištraukus Šventiko (Žynio) kortą

 • Į ką tiki?
 • Kuo tiki?
 • Kokiems dievams meldiesi?
 • Ką ir kodėl laikai savo tikruoju dvasiniu mokytoju?

Dienos korta – patarimas

Pasirinkdami – rinkitės teisingai.


Korta kaip įspėjimas

Pamąstyk, kiek teisinga tai, ko tave moko?


Parašykite komentarą