Taro kortų reikšmės

6. Kardų šešakė

Pagrindinės Kardų šešakė kortos reikšmės

 1. Kelionė (kelionė, įskaitant jūrą, kelionė su atgaliniu bilietu, kelionė į savo vidų, surasti savo kelią, paskirtį).
 2. Fizinis atstumas.
 3. Psichologinis atstumas (pasišalinimas).

Plačiau

Kardų šešakės Taro korta labiau orientuota į keliones ir judėjimą erdvėje. Tai gali būti ir fizinis judesys, ir psichologinio partnerių atstumo metafora ar kelionė gilyn į savo pasąmonę. Viena vertus, ši korta turi grynai praktinių būrimo reikšmių, kita vertus, ji priklauso „filosofinių kortų“ kategorijai (plačiau apie filosofines kortas žiūrėti Lazdų dviakės kortą).

Kelionė su apmokėtu bilietu atgal. Žmogus išvyksta į kelionę. Nesvarbu, ar tai turistas, ar nusikaltėlis. Svarbiausia, toli. Kardų šešakės korta aiškiai rodo, kad grįždamas jis nesusidurs su kliūtimis. Į kalėjimą nepasodins, nesusirgs, pinigų ir dokumentų iš jo nepavogs. O jei norės pasilikti, tai padarys savo noru, o ne aplinkybių spaudžiamas.

Ši korta byloja ir apie didėjantį atstumą tarp žmonių, ir tai ne statiškas, o dinamiškas procesas. Lygiai taip pat galime kalbėti apie fizinį atstumą, kai vienas iš partnerių išvyko į komandiruotę kitame mieste, ir psichologinį. Būrime fizinis atstumas yra svarbesnis nei psichologinis. Tačiau norint išvengti klaidų, geriau pasiaiškinti, ar iš tikrųjų tarp žmonių šiandien yra kelios dešimtys ar šimtai kilometrų.

Be fizinio persikėlimo erdvėje, ši korta paliečia ir kelionės gilyn į save problemą. Daugelyje ezoterinių knygų, propaguojančių tam tikrus mokymus, kurie iš tikrųjų pasirodo esą ne kas kita, kaip įvairaus laipsnio komerciniai projektai, tokios kelionės pavojaus laipsnis neįvertinamas arba visiškai ignoruojamas. Entuziastingi, naivūs ir egzaltuoti „ezoterikai“ tiki, kad jų viduje gyvena zuikiai, voveraitės ir katės, žydi rožės be spyglių ir neužmirštuolės. Deja, ten gyvena monstrai. Ir kuo giliau leidiesi žemyn, tuo baisesni monstrai ten gyvena.
Žmogus užduoda klausimą: „Kaip mano močiutės sveikata? Ar šiemet jai nutiks kas nors blogo?“ Nesuvokiant, kad šis klausimas kyla iš jo vidinio monstro ir jo gilumoje suformuluoto taip: „Ar ji pagaliau mirs, kad galėčiau įsikurti jos bute?“. Tai nėra nei gerai, nei blogai. Tai nepatenka į įprastus moralės, kaip socialiai sąmoningo elgesio, rėmus. Tai tik pabaisa, kuri gyvena mumyse ir turime žinoti, kad ji egzistuoja.

Buriant korta pirmiausia nurodo keliones, nebūtinai sėkmingas, bet niekada nesibaigiančias blogai, galimybę ir būtinybę. Antra, atstumas, fizinis ar psichologinis, skiriantis žmones. Savęs pažinimo požymis iškrenta ypač retai.


Psichologinė būklė

Šiandien ši korta suvokiama kaip liūdesio požymis. Įdomu tai, kad Raiderio Vaito reikšmėse nėra liūdesio gaidelės. Ši reikšmė atsirado daug vėliau.


Santykiai

Atvira – uždara korta.

Kardų šešakė – uždara korta. Žmogus nesiekia naujų santykių, bet nori užbaigti senuosius.

Santykių intensyvumas.

Santykių intensyvumas palaipsniui mažėja. Tai ne momentinis skausmingas, o lėtas ir šiek tiek liūdnas išsiskyrimas.

Santykių scenarijus: meilė, šeima, artimieji, darbas

Šioje kortoje egzistuoja du scenarijai, kurie išoriškai labai panašūs:

1. Išvykimas, fizinis atsiskyrimas. Vienas iš partnerių dirba rotacijos principu, tolimųjų reisų laivo kapitonu ar jūreiviu, sunkvežimio vairuotoju. O išvykimas šiuo atveju yra eilinis, standartinis įvykis. Išsiskyrime gali būti šiek tiek liūdesio arba išsiskyrimas nesukelia jokių emocijų, tai gali būti suvokiama kaip kasdieninė rutina.
2. Fizinis išsiskyrimas įgauna simbolinę prasmę. Ne staigus santykių lūžis, bet švelnus atsisveikinimas, santykių pabaiga. Ir šiuo atveju ši korta rodo liūdesio būseną.

Tarologas turėtų pasitikrinti Kardų šešakės reikšmę santykiuose ir meilėje, gal viskas nėra taip liūdna, o žmogus tiesiog dažnai keliauja į komandiruotes. Reikėtų nepamiršti, kad 9 iš 10 atvejų – „kurį laiką, pagyvenkime atskirai, turiu išsiaiškinti savo jausmus“ virsta variantu „skiriamės visam laikui“.

Jei nekalbame apie oficialias keliones, tai korta kalba apie jausmų išblėsimą. Fizinis atstumas tampa nebesvarbus. Žmonės gali ir toliau gyventi po vienu stogu, bet psichologiškai būti labai vienas nuo kito toli.

Jei kalbame apie darbą, tai žmogus Kardų šešakėje linkęs laikytis atstumo nuo kolektyvo, nesuartėti. Arba tai gali būti darbas nuotoliniu būdu. Bet kokiu atveju galimybės užmegzti ir plėtoti santykius yra sumažinamos iki minimumo.


Sveikata

Kardų šešakės korta gali nurodyti, kad norint pasveikti reikia keliauti. Galbūt jums reikalingas gydytojas ar klinika yra kitame mieste ar šalyje. Korta taip pat gali kalbėti apie persikėlimą. Pvz.: nurodyti poreikį keisti klimatą.

Taip pat korta gali būti siejama su lėtinėmis ligomis, kurios, viena vertus, tikrai netrukdo gyventi, o iš kitos pusės – niekur nedingsta.


Verslas

Stabilumas, valdomumas.

Lengvai valdoma ir kontroliuojama situacija su stabilia dinamika. Yra judėjimas, nėra problemų, nesunku išlaikyti pasirinktą kursą. Viskas įsukta, nėra jokios naujovės ir pavojaus. Situacija linkusi gerėti, artėjama prie tikslo.

Pajamų didinimo būdai.

Dažnai sausumos žmonės nesuvokia jūrų ir upių transporto galimybių ir naudos. Kardų šešakės prasmė darbe yra transporto paslaugų teikimas. Logistika – transporto išlaidų mažinimas. Variantai egzistuoja įvairūs, nuo paprasto judėjimo organizavimo iki kariuomenės aprūpinimo ir, kaip taisyklė, vandens transportu. Lėtai, bet užtikrintai. Minimalios išlaidos ir maksimalus efektyvumas.

Bendra finansų būklė ir pokyčių tendencijos.

Šiuo metu finansinė būklė nerimo nekelia, viskas vyksta kaip įprastai. Žygio, kuriam esate gerai pasiruošęs, efektas. Nedideli netikėtumai negali sutrikdyti bendros subalansuotos būsenos. Tendencijos dažniausiai teigiamos. Tačiau yra ir kitų galimybių, kurias galime įžvelgti šalimais esančiose kortose.

Teigiamas ir neigiamas kortos poveikis pajamoms.

Įtaka pajamoms dažnai būna teigiama, kadangi žinomas maršrutas, paskaičiuotas kelionės laikas, išlaidos ir pajamos sumažinamos iki bendro vardiklio. Neverta nerimauti, naudokite sukurtą algoritmą ir nedirbkite tuščiąja eiga. O metaforinėje kortos reikšmėje „kelionė gilyn į save“ prasmėje yra ir pozityvo. Suprasti savo giliausius motyvus, tikruosius tikslus ir troškimus – tai raktas į ramų, metodišką darbą.

Neigiama reikšmė yra tai, kad ši korta gali byloti apie nepatikimą partnerį, pakeleivį (autostopu), vienišių, bėgantį nuo aplinkybių ar nuo saves paties. Jis nėra susietas su santykiais ar verslu. Bet kurią akimirką jis gali pakelti sparnus ir nuskristi.


Laikas

Greitis: 4/12.

Kaip? – Lėtai.

Kada? – Netrukus.


Raktinės idėjos

 • Išėjimas iš konflikto zonos.
 • Intelektuali paieška.
 • Išsiskyrimas su buvusiu partneriu.
 • Kelionė vandeniu.

Raktiniai žodžiai

 • Išvyka
 • Persikėlimas
 • Ilgas kelias
 • Savęs ieškojimas
 • Kitas (tolimas) krantas
 • Kelionė

Klausimai kuriuos reikėtų užduoti ištraukus Kardų šešakės kortą

 • Kur ir kodėl važiuoji?
 • Kas tavo bendrakeleiviai?
 • Ar esi vairuotojas, keleivis ar bagažas?
 • Ar tikrai manai, kad kitoje pusėje žolė žalesnė?

Dienos korta – patarimas

Nustokite sėdėti namuose, laikas eiti į lauką!


Korta kaip įspėjimas

Kelias – ne vieta žaisti!


Parašykite komentarą